Çevre ve ISG Politikası

Bağlantı elemanları konusunda üretim yapan firmamızın faaliyetlerini gerçekleştirirken ortaya çıkan çevre ve iş güvenliği boyutlarını ve etkilerini tespit ederek;

  • Çevreye ve insana vereceği zararları ortadan kaldırmak veya en aza indirmek,
  • Yürürlükte bulunan çevre iş güvenliği ile ilgili mevzuat ve idari düzenlemeler ve standartlara ait hükümleri takip etmek ve uymak,
  • İş sağlığı ve güvenliği il ilgili tehlikeleri hassasiyetle izlemek ve bunları en aza indirmek için gerekli çabayı göstermek,
  • İlgili tarafların çevre ve iş güvenliği bilincinin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunmak,
  • Çevreye saygılı olmak, sürekli gelişmeyi sağlamak ve gelecek nesillere iyi bir çevre bırakmak ana hedef ve amaç olarak belirlemek,